Tan-könyv-tár

 

Könyvtár

Nyitvatartás

Nemzetiségis könyvtár
Hétfőtől csütörtökig: 7:30 – 15:00
Péntek: 7:30 – 13:30
Ebédszünet: 12:50 – 13:20

Könyvtáros: Czeczeli Katalin

Magyar könyvtár

Könyvtáros: Lukics Gyöngyi  tanárnő

Szirén online adatbázis

A jó könyvek az emberiség legnagyobb kincsei. A legjavát, amit csak kigondoltak, és felfedeztek valaha, megőrzik számunkra évszázadokon keresztül: a könyvek elterjesztik, ami egyszer életrevaló volt a földön.
…mesterek, akik minket kemény szavak és harag nélkül tanítanak.
Ha közeledel hozzájuk, nem alszanak; ha kérdezed őket, semmit nem hallgatnak el; ha félreérted őket, nem duzzognak; ha tudatlan vagy, nem nevetnek ki.

A Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Könyvtára

Iskolánkban az alapításától fogva működik nevelői és tanulói könyvtár. Ennek tanúbizonyságát a régi könyvekben olvasható – nagy változatosságot mutató – bélyegzők adják.
A Leőwey Klára Gimnázium első leltárkönyvét 1958 elején nyitotta meg Görcs László igazgató úr.

Jelenleg két jelentős állománnyal rendelkezünk:

10 000 kötetes magyar és
10 000 kötetes német nyelvű állománnyal.

Angol és francia letéti állományaink az angol, illetve a francia tanáriban hozzáférhetők, a biológia-kémia letéti állomány  a biológia szertárban érhető el.

A magyar nyelvű állomány jelentős – folyamatosan bővülő – része a 2010/2011-es tanévtől  interneten keresztül elérhető, ez időtől kezdve a kölcsönzés a Szirén könyvtári program segítségével folyik a könyvtárban.

A könyvtár szolgáltatásai

 • A könyvtár állományának egyéni és kisebb csoportos helyben használata.
 • Tájékoztatás: az iskolai könyvtár tájékoztatást nyújt a használatához szükséges ismeretekről.
 • Dokumentumok kölcsönzése
 • Előjegyzés, az épp kikölcsönzött dokumentumokra.
 • Tartós tankönyvek kölcsönzése, nyilvántartása.
 • Irodalomjegyzék  összeállítása, adott irodalomjegyzék lelőhelykutatása.
 • Letéti állományok kiépítése és karbantartása.
 • Könyvtárhasználati órák tartása.

A könyvtárhasználat szabályai

 • Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, nevelői, adminisztratív és technikai dolgozói használhatják. A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan.
 • Az iskolai könyvtár a heti tanítási napokon tart nyitva, a pontos nyitvatartási idő a bejárati ajtón látható.
 • Egyszerre négy dokumentum kölcsönözhető, a kölcsönzési idő három hét. A kölcsönzés indokolt esetben kétszer meghosszabbítható.
 • Az elveszített, vagy erősen megrongált könyvet az olvasónak meg kell vásárolnia, vagy pótolnia egy ugyanolyan, vagy újabb kiadású példánnyal.

Tankönyvek rendelése

Tisztelt Szülők és Diákok!

A 2019/2020 tanévi tankönyvrendeléssel kapcsolatosan az alábbi információkat szeretném megosztani:

Az intézményi lista elkészültétől (előreláthatólag) 04.16.-tól 04.22.-ig

 • A szülők részére kialakított felület (szuloifelulet.kello.hu) lehetőséget ad
  1. a diákok adatainak szülők általi ellenőrzésére
  2. az iskolai tankönyvrendelések szülők általi jóváhagyására (a felület használata nem kötelező, az iskolák továbbra is kérhetik a szülői jóváhagyást a korábbiakban megszokott módon),
  3. a diákok tankönyvrendeléseinek nyomon követésére, valamint a fizetős diákok KELLO felé aktuálisan fennálló pénzügyi egyenlegének szülők általi megismerésére és rendezésére.

 * A fizetős diákok számláit egyben küldik az iskolákba 2019. augusztus 21. és 31. között, kivéve azon számlákat, melyeknek a kiegyenlítése a szülői online felületen megtörtént (ezeket nem küldik ki) valamint azon esetben, amikor az iskolába történő tankönyvkiszállítás augusztus 15. utánra esik – ez esetben a számlák iskolába történő érkezése szeptember elején lehetséges. Az online fizetés tényét a tankönyvrendelési felületen jelezzük.

 • Számla kézbesítése: az iskolák postai úton kapják meg 08. 21. és 08. 31. között, kivéve azon számlákat, ahol az iskolába történő tankönyvkiszállítás augusztus 15. után történik – ez esetben a számla lehetséges, hogy csak szeptemberben kerül kézbesítésre.
 • A számlát a szülő/diák a tankönyvekkel együtt kapja meg az aláírandó átadás-átvételi bizonylat kíséretében, vagy egy regisztrációt követően a szülő által online letölthető a szülői ügyfélkapun keresztül.
 • Befizetési időszak: augusztus 21. – szeptember 15. között (fizetési határidő: 2019. szeptember 15.).
 • Befizetés módjai: a postahivatalokban készpénzzel vagy bankkártyával, valamint banki átutalással, bankkártyával online a szülői felületen keresztül.

Kérem, hogy a szülők a rendelési felületen aktualizálják a tanulók lakcímét és egyéb adatait, fizetési státuszát.

A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához szükséges határozatok/okiratok iskolához történő leadási határideje: az esedékessé váláskor (pl. rendszeres gyermekvédelmi támogatás), de legkésőbb a tankönyvosztáskor. A jogosultság szempontjából az október 1-i állapot az irányadó. (Nyilatkozat mellékelve).

Üdvözlettel:                                         
Luzsi András, Tankönyvfelelős

Tankönyv nyilatkozat