Felvételizz hozzánk!

Legyél Te is Leőweysta!

Kedves Leendő Leőweysták!

Ezen az oldalon foglaljuk össze a középfokú felvételi eljárás menetét, kiegészítve a Pécsi Leőwey Klára Gimnáziumra vonatkozó főbb tudnivalókkal.

Iskolánk felvételi pontszámításáról IDE KATTINTVA lehet tájékozódni.

Az oktatási hivatal elküldi a középiskolák számára a felvett és kimaradt tanulók névsorát.

A 2024/25-ös tanévre felvételt nyert tanulók listája itt olvasható oktatási azonosító alapján.

Az értesítést emailben, a szülő által korábban megadott címre küldjük el.

Az elutasításról szóló értesítés kézhezvétele után lehetőség van fellebbezést benyújtani az iskola igazgatójának címezve.

A fellebbezés formanyomtatványa IDE KATTINTVA tölthető le. 
A kérelemhez csatolni kell az elutasító határozatot!

0001    Emelt szintű angol nyelvi képzés
4 éves képzés
Felvehető létszám: 30 fő
Négy éven keresztül emelt szintű oktatás angol nyelvből.

0002    Emelt szintű német nyelvi képzés
4 éves képzés
Felvehető létszám: 14 fő
Négy éven keresztül emelt szintű oktatás német nyelvből.

0003    Emelt szintű fizika – matematika képzés
4 éves képzés
Felvehető létszám: 11 fő
Négy éven keresztül emelt szintű oktatás fizikából és matematikából.
Első idegen nyelvként választható nyelvek: haladó angol vagy haladó német.

0004    Emelt szintű biológia-kémia képzés
4 éves képzés
Felvehető létszám: 11 fő
Négy éven keresztül emelt szintű oktatás biológiából és kémiából.
Első idegen nyelvként választható nyelvek: haladó angol vagy haladó német.

0005    Német nemzetiségi kétnyelvű képzés
4 éves képzés
Felvehető létszám: 20 fő
A jelentkezéshez szükséges az általános iskolában szerzett német nyelvtudás. A német nyelv és irodalom óra, népismeret, történelem, földrajz, matematika, biológia oktatása német nyelven fejleszti a diákok nyelvtudását. A Pécsi Leőwey Klára Gimnázium az akkreditált közép- és felsőfokú nyelvvizsgát adó Sprachdiplom II. vizsgaközpontja. A német nemzetiségi tagozaton szerzett érettségi bizonyítvány kétnyelvű (német-magyar). Az emelt szintű jeles érettségi vizsga német nyelv és irodalomból, továbbá – legalább középszinten – a történelemből, valamint egy szabadon választott, német nyelven tanult tantárgyból letett érettségi vizsga felsőfokú nyelvvizsgát ad.

0006    Magyar-francia két tanítási nyelvű képzés
(Európa Nyelvi Díjjal, valamint a LabelFranc Education címmel kitüntetett tagozat)
5 éves képzés
Felvehető létszám: 32 fő
A jelentkezéshez nem szükséges a francia nyelv ismerete. Az előkészítő évfolyamon heti 18, a felsőbb évfolyamokon heti 6, ill. 5 francia nyelvórát biztosítunk. A hatályos jogszabályokban rögzített tantárgyak közül célnyelven tanítjuk a történelmet, matematikát, földrajzot, civilizációt.
A tagozaton kétnyelvű (francia-magyar) érettségi bizonyítvány szerezhető, mely egyenértékű felsőfokú (C1) nyelvvizsgával, amennyiben a diák emelt szintű francia nyelv érettségije jeles, és további két francia nyelven tanult tantárgyból érettségi vizsgát tesz, legalább közép szinten.
A nyelvoktatást francia anyanyelvi lektor segíti.

0007    Országos Arany János Tehetséggondozó Program osztálya      (AJTP)
5 éves képzés
Felvehető létszám: 34 fő
A kistérségi és nagyvárosi tehetséges, szociális, egészségügyi, környezeti tényezők vagy a szülők iskolai végzettsége miatt nehezebb körülmények között élő, hátrányos helyzetű tanulók 5 tanévet töltenek el gimnáziumunkban és a Kodály Zoltán Kollégiumban, mert a programban résztvevők számára kötelező a kollégiumi elhelyezés (a Pécsett lakó diákoknak is!). A tanulók magas óraszámban tanulják az idegen nyelveket és az informatikát A diákok tanulmányi eredményük alapján állami ösztöndíjban részesülnek.
Első idegen nyelvként az előkészítő évfolyamon heti 7 órában választható a haladó angol vagy haladó német. Tanulmányaik során minden segítséget megkapnak ahhoz, hogy ECDL bizonyítványt (7 modul), egy idegen nyelvből emelt szintű érettségit és jogosítványt szerezzenek.

A jelentkezés és felvételi módja egyedi:
A programba való bekerülés feltétele a pályázat benyújtása. A pályázati csomag beszerezhető gimnáziumunkban, illetve letölthető iskolánk honlapjáról. A kitöltött           pályázati anyagot a Pécsi Leőwey Klára Gimnázium címére kell visszaküldeni. 2023. december 8-ig.
2023. november 30-ig kell jelentkezniük a diákoknak a központi írásbeli felvételi vizsgára, melyet az AJTP osztályba jelentkezőknek a Pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban kell megírniuk.

0008    Emelt szintű matematika- digitális kultúra csoport
4 éves képzés
Felvehető létszám: 11 fő
Négy éven keresztül emelt óraszámú oktatás matematikából és digitális kultúrából.
Első idegen nyelvként választható nyelvek: haladó angol vagy haladó német.

A Leőwey iránt érdeklődő nyolcadikosoknak és szüleiknek 
2023. október 9-én tartjuk nyílt napunkat 11:00-16:00 óráig.

Program:

11:00-14:30

 • Tagozati tájékoztatók szülőknek és diákoknak a tagozattal és a felvételi eljárással kapcsolatos információkkal
 • Leendő osztályfőnökök fogadóórája (szülőknek) – regisztrációhoz kötött
  • Gombás Ildikó – Arany János Tehetséggondozó Program (9/AJTP)
  • Szabados Péter – Angol emelt szintű tagozat (9. b)
  • Németh Tamás – Természettudományos tagozat (9. c)
  • Tollerné Szolga Szilvia – Német tagozat (9. d)
  • Mayerné Németh Krisztina – Francia tagozat (9/Kny)
 • Bemutató órák (diákoknak) – regisztrációhoz kötött

15:00-15:45

 • Igazgatói fórum szülőknek, diákoknak

A regisztráció az osztályfőnöki fogadóórákra és a bemutató órákra 2023. október 3-tól indul!

REGISZTRÁLOK

Felhívjuk a tisztelt szülők és a kedves diákok figyelmét, hogy a nyílt napon való részvételről igazolást nem áll módunkban kiállítani. Megértésüket köszönjük!

Valamennyi előkészítő 4 alkalmas, alkalmanként 60 perc időtartamú, az adott napokon 15.00-16.00-ig tart!

A jelentkezés módja valamennyi előkészítőre:

 • Jelentkezni 2023. október 10-től az itt elhelyezett Google űrlap kitöltésével lehet.
 • A diákok regisztrálásánál a jelentkezés sorrendjét vesszük figyelembe.
 • Egy diák maximum kettő előkészítőn vehet részt. Választható egy tantárgy a központi felvételi tantárgyai közül és egy másik pedig valamelyik tagozatunk specialitásának megfelelően az alábbiak szerint:
  • 1: magyar vagy matematika előkészítő
  • 2: német vagy angol vagy természettudományok vagy „Kóstolj bele!” – francia előkészítő
 • A tanuló két igazolatlan hiányzás után, ill. magatartási vétség esetén önmagát zárja ki az előkészítőről.
 • Az előkészítőkre korlátozott számban tudjuk fogadni a diákokat, az ezeken való részvétel nem jelent előnyt a felvételi vizsgán nyújtott teljesítmény értékelésénél.
Tantárgy Időpontok Regisztráció
Matematika

okt. 17., 24.,

nov. 7., 14.

BETELT
Magyar

okt. 17., 24.,

nov. 7., 14.

BETELT
Angol

nov. 9., 16., 23., 30.

BETELT
Német

nov. 9., 16., 23., 30.

https://forms.gle/ine8w1ukLb4o3goW9
Természet-tudományok

nov. 6., 13., 20., 27.

BETELT
Francia
(Kóstolj bele)

okt.18., nov. 15., dec. 13., jan. 24.

regisztráció nélkül lehet részt venni a programon

A kitöltött jelentkezési lapot abba a központi írásbeli vizsgát szervező középiskolába kell beküldeni, amelyikben a diák a felvételit meg kívánja írni, függetlenül attól, hogy később mely intézményt jelöli meg továbbtanulás céljából a tanuló.

Az Nkt. 4. §-ában meghatározott sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezőkre vonatkozó speciális szabályok

Amennyiben a tanulónak a vizsgaszervezést érintő speciális igénye van, szükséges a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó véleményének, valamint a speciális körülmények, ill. eszközök igénylésére vonatkozó kérelemnek a csatolása a jelentkezési laphoz. A kérelmet az intézményvezető bírálja el, döntését határozatba foglalja, amelyet a központi írásbeli vizsga előtt eljuttatunk a tanulókhoz. Ez a döntés kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének körülményeire (pl.: időhosszabbítás, segédeszköz használata, az értékelési rendszer egy részlete alóli felmentés, stb.) vonatkozhat.

Intézményünk Alapító Okiratában az alaptevékenységek között csak egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő (BNO kód: F81) sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása jelenik meg, ezért csak ezen különleges bánásmódot igénylő gyermekeket tudja fogadni gimnáziumunk. Az erről szóló szakértői véleményt minden esetben csatolni kell a jelentkezési laphoz.

A kitöltött jelentkezési lapot abba a központi írásbeli vizsgát szervező középiskolába kell beküldeni, amelyikben a diák a felvételit meg kívánja írni, függetlenül attól, hogy később mely intézményt jelöli meg továbbtanulás céljából tanuló.

Pályázati csomag

Az alábbi tantárgyakból szervezünk 8. osztályosok számára versenyt:

német nyelv (írásbeli-szóbeli) – 2023. december 8. 14:00
angol nyelv (írásbeli-szóbeli) – 2024. január 10. szerda
matematika (írásbeli) – 2023. december 5. (kedd) 14:00
biológia-kémia verseny (több fordulós írásbeli-szóbeli) – nevezési határidő: 2023. december 1.

A Leőwey Gimnázium minden tagozatán a felvételi pontszámítás részét képezi a központi írásbeli vizsga magyar nyelvből és matematikából (100 pont a 200-ból).

Szeretettel várjuk 2024. január 20-án (szombaton) azokat a 8. osztályos tanulókat, akik iskolánkban írják a központi felvételi írásbeli dolgozatukat.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a felvételire behívólevelet nem küldünk!

A vizsgázók terembeosztását – oktatási azonosító szám alapján – itt megtekinthetik.

Az írásbeli vizsga kezdete: 10.00 óra
Gyülekező: 9.15-9.45 óra között a kijelölt teremben!
A vizsga menete:
10.00-10.45  magyar nyelv
10.45-11.00  szünet
11.00-11.45  matematika

A vizsgára feltétlenül hozza magával minden vizsgázó a személyazonosításra alkalmas
igazolványát (személyi vagy diákigazolványt), ceruzát, valamint kék színű tollat.
A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

További részletes tájékoztatás a központi felvételi vizsgával kapcsolatban itt olvasható:

A vizsgázóknak sok sikert kívánunk!

Dr. Zalay Szabolcs
igazgató

 

A központi felvételi pótnapja:
2024. január 30. 14:00 óra
Ezen a napon azok a felvételizők írhatnak pótló felvételit, akik az előző írásbelin alapos ok
miatt nem tudtak részt venni. A pótló vizsgán kizárólag akkor vehet részt a tanuló, ha
előzetesen a szülő / törvényes képviselő az intézményvezetővel egyeztette szándékát.

A jelentkezés feltételeiről információ kérhető a titkárságon.
Tel.: 72/518-461

A dolgozatok értékelésének megtekintése
2024. január 26-án (pénteken) külön beosztás alapján lehetséges.

A beosztás itt megtekinthető.

A kijavított dolgozatot csak a diák vagy szülője tekintheti meg, illetve fényképezheti le!
A vizsgázó a javítással kapcsolatos észrevételeit – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési
útmutatótól eltérő értékelés esetén – a megtekintést követő első munkanap végéig (2024. január 29. 16.00 óráig) írásban, az igazgatónak címzett levélben, az iskola portáján adhatja le.

A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező középiskola 2024. február 10-ig közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat, a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola bélyegzőjével és az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített Értékelő lap átadásával.

Az Értékelő lapok átvétele:
2024. február 1-2-án, és február 5-én 8.00-16.00 között az iskola portáján lehetséges.

A szóbeli vizsgák időpontja

2024. március 4-5. (a délutáni órákban)

Jelentkezés a szóbeli vizsgákra

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!
2024. március 4-én és 5-én a délutáni órákban tartjuk a szóbeli felvételi vizsgákat.

A szóbeli felvételire előzetesen időpontot kell kérni, február 26-ig, az alábbi google űrlapok kitöltésével.
Amennyiben a tanuló több képzési területre is jelentkezik, minden esetben külön űrlapot kell kitölteni!

Angol nyelvű emelt óraszámú képzés:
március 4. (hétfő)
március 5. (kedd)

Német nyelvű emelt óraszámú képzés és német nemzetiségi tagozat:
március 4. (hétfő)
március 5. (kedd)

Biológia-kémia emelt óraszámú képzés:
március 4. (hétfő)
március 5. (kedd)

Matematika-fizika, matematika-informatika emelt óraszámú képzés:
március 4. (hétfő)
március 5. (kedd)

Magyar-francia két tanítási nyelvű tagozat:
március 4. (hétfő)
március 5. (kedd)

A szóbeli vizsga követelményei képzési típusonként

0001    Emelt szintű angol nyelvi képzés

Követelmények a szóbeli vizsgán, pontozás

0002    Emelt szintű német nyelvi képzés

Követelmények a szóbeli vizsgán, pontozás

0003    Emelt szintű fizika — matematika képzés

Követelmények a szóbeli vizsgán, pontozás

0004    Emelt szintű biológia – kémia képzés

Követelmények szóbeli vizsgán, pontozás

0005    Német nemzetiségi kétnyelvű képzés

Követelmények a szóbeli vizsgán, pontozás

0006    Magyar – francia két tanítási nyelvű képzés

Követelmények a szóbeli vizsgán, pontozás, portfólió

0007    Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP)

Írásbeli-szóbeli: Országosan egységes szempontok alapján tehetség-beválogatás (írásban) valamint az egyéni motivációk felmérése (szóban)

0008    Emelt szintű matematika-digitális kultúra csoport

Követelmények a szóbeli vizsgán, pontozás

Az ideiglenes felvételi jegyzék képzési területenként itt megtekinthető 2024. március 20-án 8 órától.

A kijelölt két napon van lehetőség a felvételi jegyzékek kihirdetése után a sorrend módosítására.

Az általános iskolák továbbítják a módosított jelentkezési lapokat a középiskoláknak.

, Felvételizz hozzánk!

Tagozataink

Beiskolázási kapcsolat

, Felvételizz hozzánk!
Mucsi Zoltánné​​

általános információk,
felvételi előkészítők

, Felvételizz hozzánk!
Gerendásné Szabados Timea

nyílt napok,
általános iskolai tájékoztatók

, Felvételizz hozzánk!
Gara Szabolcs​

központi felvételi